1. Výhercovia 28/09/2020 - 04/10/2020

ob**a00@a***s.sk
Plechový hrnček Goodyear
B**zej
bl**ej.*a*a*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
V. K***rda
vk**ard*@*e*k*s*c*.*k
Plechový hrnček Goodyear
Al**and*r I*s*i*o*is
sa**co7@g***l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
ob**a00@a***s.sk
Plechový hrnček Goodyear
Al**and*r I*s*i*o*is
sa**co7@g***l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
no**ert*u*i*1@g*a*l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
Al**and*r I*s*i*o*is
sa**co7@g***l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
Al**and*r I*s*i*o*is
sa**co7@g***l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
V. K***rda
vk**ard*@*e*k*s*c*.*k
Plechový hrnček Goodyear
V. K***rda
vk**ard*@*e*k*s*c*.*k
Plechový hrnček Goodyear
V. K***rda
vk**ard*@*e*k*s*c*.*k
Plechový hrnček Goodyear
B**zej
bl**ej.*a*a*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
no**ert*u*i*1@g*a*l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
no**ert*u*i*1@g*a*l.c*m
Štýlové hodinky Goodyear
ob**a00@a***s.sk
Sada letných pneumatík Goodyear

2. Výhercovia 05/10/2020 - 11/10/2020

po**o32@a***.sk
Plechový hrnček Goodyear
ma**in.*r*s*a*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
Ra**isl*v M*k*la
ra**isl*v.m*k*l*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
lu**.ti*h*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
he**an.*e*r*c*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
ja**ere*a@g*a*l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
pe**r.v*n*e*.*t@g***l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
Ra**isl*v M*k*la
ra**isl*v.m*k*l*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
po**o32@a***.sk
Plechový hrnček Goodyear
ma**in.*r*s*a*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
lu**.ti*h*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
he**an.*e*r*c*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
ja**ere*a@g*a*l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
pe**r.v*n*e*.*t@g***l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
pa**ina.h***ako*a@g*a*l.c*m
Štýlové hodinky Goodyear
ra**isl*v*u*z*n*k@z*z*a*.*k
Sada letných pneumatík Goodyear

3. Výhercovia 12/10/2020 - 18/10/2020

Ra**isl*v M*k*la
ra**isl*v.m*k*l*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
sp**als*y.m*c*a*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
Ro**rt Me**a
ro**rtm*r*a@a***s.sk
Plechový hrnček Goodyear
mi**n.r*m*n*r*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
du**n.s*n*1@g***l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
do**ent*r@m*i*.*-*o*.*k
Plechový hrnček Goodyear
69**ago*6*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
Ľ**or Sm**ný
lu**rs7*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
Ja* Mi**lan
au**t@a*d*t.sk
Plechový hrnček Goodyear
to**s.m*g*c@g***l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
69**ago*6*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
Ľ**or Sm**ný
lu**rs7*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
Ja* Mi**lan
au**t@a*d*t.sk
Plechový hrnček Goodyear
do**ent*r@m*i*.*-*o*.*k
Plechový hrnček Goodyear
ma**126@g***l.c*m
Štýlové hodinky Goodyear
st**isl*v*o*i*@*a*o*.*om
Sada letných pneumatík Goodyear

4. Výhercovia 19/10/2020 - 25/10/2020

pe**r.r*c*c*r@g*a*l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
de**abu*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
Jo**an@*o*o*.*k
Plechový hrnček Goodyear
To**s K*u*ak
kr**akt*m*s@g***l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
ta**r.j*l*u*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
ra**voj*e*@*e*t*u*.*k
Plechový hrnček Goodyear
Er** Mi*t*ik
er**750*@*z*t.sk
Plechový hrnček Goodyear
mg**gor@n***ra.*k
Plechový hrnček Goodyear
pe**r.r*c*c*r@g*a*l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
Da**el Ko***ky
dk**eck*6@g*a*l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
Jo**an@*o*o*.*k
Plechový hrnček Goodyear
To**s K*u*ak
kr**akt*m*s@g***l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
ta**r.j*l*u*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
Jo**an@*o*o*.*k
Plechový hrnček Goodyear
Da**el Ko***ky
dk**eck*6@g*a*l.c*m
Štýlové hodinky Goodyear
ma**s.h*u*e*y@g*a*l.c*m
Sada letných pneumatík Goodyear

5. Výhercovia 26/10/2020 - 01/11/2020

Ma**án A*e*
26**@cl*n.s*s*.*k
Plechový hrnček Goodyear
to**smi*l*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
mi**sla*r*b*t*n@g***l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
ma**an.*o*a@g***l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
Ja**b M*na
ja**b@m*n*j.eu
Plechový hrnček Goodyear
sc**bo@*z*t.sk
Plechový hrnček Goodyear
Ma**án P***roc*
pi**roc*.*a*i*n@g***l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
ja**oma*t*n@g***l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
ro**n.s*b*s*a@g*a*l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
ri**onm*k*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
du**n.s*n*1@g***l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
pa**ina.h***ako*a@g*a*l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
Er** Mi*t*ik
er**750*@*z*t.sk
Plechový hrnček Goodyear
sc**bo@*z*t.sk
Plechový hrnček Goodyear
ri**ard.s***ko4@g***l.c*m
Štýlové hodinky Goodyear
Pe**r H*i*n*ak
hr**nia*.*e*e*@*m*i*.*om
Sada letných pneumatík Goodyear

6. Výhercovia 02/11/2020 - 08/11/2020

pe**.ko*t*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
Ja** Br*a*k*va
br**tka*i*i@g***l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
m.**lus@a***.sk
Plechový hrnček Goodyear
ro**an.*a*t*s*a*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
lu**.gr*c*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
Ma**in Hu***a
hu**man@g***l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
ba**ek.*n*l*g@g*a*l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
Š**fan B***int
st**anb*l@c*n*r*m.sk
Plechový hrnček Goodyear
ya**obc*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
iv**a60*6@g*a*l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
tk**us@*e*t*u*.*k
Plechový hrnček Goodyear
mi**ro@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
Va**r M*k*v*ky
va**r28@g***l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
Ja** Pa*o*o*a
pa**lov*j*n*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
Lu**pav*i*1*@*m*i*.*om
Štýlové hodinky Goodyear
Ra**isl*v M*k*la
ra**isl*v.m*k*l*@*m*i*.*om
Sada letných pneumatík Goodyear

7. Výhercovia 09/11/2020 - 15/11/2020

Ma**kgr*g*8*@*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
ma**an.*r*n*@*o*m*i*.*om
Plechový hrnček Goodyear
st**ik@*e*t*u*.*k
Plechový hrnček Goodyear
sp**jov*a@a*l*s.sk
Plechový hrnček Goodyear
mi**.ci*l*n*a@g*a*l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
lu**mir*l*c*o@g*a*l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
ma**in_*a*o*k*@*e*t*u*.*k
Plechový hrnček Goodyear
ma**k.k*z*m*r@g*a*l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
mi**n_s*b*@*a*o*.*om
Plechový hrnček Goodyear
Al**a F*s*h*r
f.**ena@c***rum.sk
Plechový hrnček Goodyear
sj**kov*c*9*2@g*a*l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
Va**r M*k*v*ky
va**r28@g***l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
st**ik@*e*t*u*.*k
Plechový hrnček Goodyear
ma**k.k*z*m*r@g*a*l.c*m
Plechový hrnček Goodyear
Bo**ar.*a*t*s*a*@*o*m*i*.*k
Štýlové hodinky Goodyear
zu**rvl*d*m*r*2@g***l.c*m
Sada letných pneumatík Goodyear